Onze betonmixers

Wij staan voor flexibiliteit en service


We beschikken over betonmixerauto’s met een inhoud variërend van 9m3 tot 13m3, waarmee wij de betonmortel op de juiste plaats en op het afgesproken tijdstip afleveren.

Geautomatiseerd statusmeetsysteem

Daarnaast hebben we een volledig geautomatiseerd statusmeetsysteem waardoor betonmixerbewegingen tijdens het dagelijks uitvoeren van het transportprogramma kunnen worden gevolgd. Door de status van de verschillende betonmixers te koppelen aan het planningsprogramma kunnen we direct adequaat reageren als er problemen zijn in de productie, onderweg of op de bouwplaats. Hierdoor kunnen de juiste maatregelen worden genomen, zodat stagnatie tot een minimum wordt beperkt.

Lossen

Een betonmixer kan, zonder vooraf genomen maatregelen, niet van de verharde weg af. De mixer lost de betonmortel via een goot in de bekisting of in een ander transportmiddel, zoals een kruiwagen, een kubel van een kraan of bak van een betonpomp.