Historie


Ontstaan

De officiële ingebruikname van de Vlissingse Transportbeton betonmortelcentrale was op 20 juni 1961, op de kop van de landtong tussen de 1e en de 2e binnenhaven te Vlissingen. Deze betonmortelcentrale is in 1972 verplaatst naar de huidige situatie midden op de landtong en bestond uit een “natte” menger met een inhoud van 1 m3 betonmortel. De productiecapaciteit van deze centrale is ongeveer 35 m3 p/u.

Op 15 november 1959 is de eerste betonmortelcentrale in Zeeland van PIT Beton opgericht. De betonmortelcentrale van PIT Beton is in 1969 verhuist naar de locatie aan de Frankrijkweg te Vlissingen-Oost. Deze locatie werd gekozen met het oog op de centrale ligging gezien de ontwikkeling van het industriegebied Vlissingen-Oost. Op deze locatie is de Vlissingse Transportbeton Onderneming in 1969 samen gegaan met PIT Beton en is er gestart onder de naam: Betonmortelcentrale PIT Beton-VTO N.V.

De centrale bestond toen uit 2 onafhankelijke “droge” mengers van ieder 75 m3 per uur aan productiecapaciteit. De samenwerking tussen PIT Beton en VTO is in 1973 beëindigd en is de centrale in Vlissingen-Oost verder gegaan onder de naam PIT Beton en de centrale in Vlissingen aan de binnenhaven bleef de Vlissingse Transportbeton Onderneming.

Overname

Het jaar 1984 is een belangrijke mijlpaal voor de betonmortelcentrales. De Hoop Terneuzen realiseert een overname. Naast de centrale van VTO wordt ook de betonmortelcentrale van PIT Beton aan de Frankrijkweg in Vlissingen-Oost overgenomen. Beide centrales gaan voortaan verder onder de naam Vlissingse Transportbeton Onderneming.

Verbouw

De centrale aan de Frankrijkweg in Vlissingen-Oost werd in 1985 omgebouwd van de twee “droge” mengers, naar één “natte” menger met een inhoud van 3 m3. De productiecapaciteit van deze centrale was toen ongeveer 110 m3 per uur. Het volledig automatiseren van beide centrales is gestart in 1992 waarna de centrale aan de Frankrijkweg in 1999 volledig verbouwd en uitgebreid is tot een volledige geautomatiseerde betonmortelcentrale met een 5 m3 “vrije val” menger en een 3 m3 dwangmenger met de mogelijkheid van grind buitenom de menger. Hiermee kwam de capaciteit van deze betonmortelcentrale op 160 m3 per uur.

Automatisering

De eisen op het gebied van sterkte en duurzaamheid van betonconstructies worden continu aangescherpt. Dit heeft er mede toe geleidt dat VTO in 1990 een speciaal voor de Nederlandse betonmortelindustrie geautomatiseerd laboratoriumprogramma in gebruik heeft genomen. Het verder optimaliseren van het transport zorgde ervoor dat er in 1991 een geautomatiseerd planningssysteem in gebruik is genomen. Door dit systeem te koppelen aan het laboratoriumprogramma werden er niet alleen belangrijke stappen gezet in het op het juiste tijdstip leveren, maar ook het juiste product.

Een belangrijke volgende stap was het volledig automatiseren van het productieproces aan het gekoppelde planningsysteem met laboratoriumprogramma. Sinds 2007 zijn onze voertuigen uitgerust met een voertuigvolgsysteem om het gehele proces van fabricage tot levering verder te perfectioneren.