Kwaliteit en verwerking betonproducten


Beton van VTO voldoet aan de kwaliteitseisen conform NEN-EN 206 en NEN 8005. Het beton wordt geleverd volgens diverse sterkte-, milieu- en consistentieklassen. Volgens onderstaande tabel wordt inzichtelijk hoe deze prestatieklassen worden toegepast.


Verwerking

Zodra de eisen zijn gesteld waar de betonconstructie aan moet voldoen, is het van belang om te bepalen hoe de mortel verwerkt en nabehandeld moet worden. Door hier op de juiste manier zorgvuldig aandacht aan te besteden wordt een sterke en duurzame constructie gecreĆ«erd.

In overleg tussen de uitvoerder van  het stort en onze betontechnoloog dient de verwerkbaarheid worden bepaald. De verwerkbaarheid wordt uitgedrukt in als consistentieklasse (zie tabel 1) en is gericht op het transport en het verdichten van de betonmortel, de vorm van de constructie en de hoeveelheid wapening in de constructie.


Ondersteuning

Wij beschikken over veel kennis van grond-, hulp- en vulstoffen. Daardoor kunnen we voor elk bouwwerk, maar ook bij een bijzondere toepassing of een specifieke bouwwijze, ondersteuning bieden. Denk hierbij aan gewenste sterkte, snelle verharding, hoge vloeibaarheid of andere eisen voor de betonmortel.


Nabehandelen

Omdat er water in betonmortel zit is het belangrijk vers gestort beton in de beginfase tegen uitdroging te beschermen. Dit kan door het oppervlak vochtig te houden en af te dekken met folie of bij lage temperaturen te isoleren tegen kou. Het nabehandelen heeft als doel dat het water aan het oppervlak niet te vroeg verdampt. Als dit wel gebeurd kan de kwaliteit van constructie sterk verminderen.

Een ander belangrijk onderdeel van nabehandelen is het beperken van de krimpspanningen in het oppervlak. Hierdoor worden plastische krimpscheuren voorkomen. Door het beton te isoleren worden grote temperatuurverschillen in het oppervlak weggenomen en daardoor de kans op krimpscheuren voorkomen.


Informatie

De Betonbouwgids is een uitgave van de VOBN en is een handig naslagwerk voor alle partijen uit de betonbouwketen. Het betreft informatie over betontechnologie, uitvoering van beton en aandachtspunten voor de bekisting.