Laag water zorgt voor overlast in de bouw

10-09-2018

Het zal u niet ontgaan zijn dat afgelopen tijd de droogte en de daarmee gepaard gaande laagwaterstanden in de rivieren veelvuldig in het nieuws zijn geweest. Omdat onze betoncentrales qua aanvoer van grondstoffen nagenoeg geheel afhankelijk zijn van vervoer over water levert ons dit een aanzienlijke kostenpost op, schepen kunnen soms maar 1/3 van hun capaciteit aan lading vervoeren.

In goed overleg met onze leveranciers hebben we tot op heden de financiële consequenties beperkt kunnen houden. Echter door de aanhoudende laagwaterstanden zijn we genoodzaakt deze vanaf 10 september door te berekenen a € 2,30/m3 betonmortel.