Betonspecie verduurzaamt!

09-07-2019

Betonhuis Betonmortel presenteert haar vijfde Duurzaamheidsverslag over de periode 2012 - 2017.

Deze editie van het brancheverslag laat zien dat er op diverse vlakken vooruitgang is geboekt, zoals reductie van CO2-uitstoot en meer hergebruik van materialen. Betoncentrales aangesloten bij Betonhuis dragen structureel bij aan de verduurzaming van de betonsector en geven hiermee invulling aan de ambities van het Betonakkoord.