De Hoop Terneuzen steunt actie bouwsector

28-10-2019

De stichting Grond in Verzet organiseert woensdag 30 oktober samen met een groot aantal brancheorganisaties een grote actiedag op het Malieveld in Den Haag.

Reden voor de actie is de nieuwe tijdelijke richtlijn voor mogelijk met PFAS-chemicaliën vervuilde grond. Die is zo streng, dat in heel Nederland bouwwerkzaamheden zijn stilgevallen. De aangescherpte regels voor stikstof leggen in ons land al veel bouwprojecten geheel of deels plat. PFAS zorgt nu voor hetzelfde.

De grens is bereikt

De tijdelijke norm van 0,1 microgram PFAS per kilo grond die wordt verplaatst, stelt dat de grond niet vuiler mag worden dan deze al is. Dat klinkt heel logisch, maar zorgt voor grote problemen en vertraging in de bouwsector. De norm van 0,1 microgram is de laagste waarde die gemeten kan worden. Vrijwel iedere kilo grond van een afgegraven bouwlocatie of uitgebaggerde rivierbodem bevat meer dan die minuscule hoeveelheid. Wie grond wil laten testen, loopt aan tegen wachtlijsten bij grondlaboratoria, die niet zijn voorbereid op de PFAS-maatregel. 

Natuurlijk moeten we onze natuur (stikstof) en volksgezondheid (PFAS) beschermen. We willen allemaal meewerken aan een beter milieu. Maar nu gebeurt er niks. Overal in het land ligt het werk al maanden onnodig stil, met desastreuze gevolgen.

Pijn in de hele sector voelbaar

De vergunningverlening in de bouw – en infrasector is grotendeels tot stilstand gekomen door veranderde regelgeving op het gebied van stikstof en PFAS. Huizen worden niet gebouwd, files worden niet aangepakt, grondwerk ligt stil en ook de ambitieuze plannen uit het Klimaatakkoord kunnen niet worden uitgevoerd. We maken ons grote zorgen. Bedrijven dreigen in de problemen te komen en tienduizenden medewerkers kunnen hun baan verliezen. De pijn is overal voelbaar: van binnenvaartschippers tot architecten, van groen en agro tot transporteurs, van metaal-, grondverzet- en grondverwerkingsbedrijven tot de (af)bouw mét leveranciers, installatiebedrijven en dienstverleners. Hele ketens komen in de knel en ook klanten worden erdoor getroffen: van woningzoekenden tot zorginstellingen die hun duurzame nieuwbouwplannen zien stranden.

Werkbare regelgeving

Grond in Verzet eist duidelijkheid en maatregelen van het kabinet. Met de actie op 30 oktober wil Grond in Verzet dat ‘Den Haag’, provincies en gemeenten de blokkade van de vergunningverlening met spoed opheffen en de economie weer laten draaien, terwijl er een goed beleid wordt gemaakt voor de lange termijn. Het gaat om een werkbare regelgeving.

Wat moet er gebeuren:

  • Bij de meeste projecten komt niet of nauwelijks stikstof vrij. De vergunningverlening kan hier doorgaan op basis van de huidige wetgeving. Wij roepen Rijk en provincies hier met spoed toe op.
  • Het kabinet moet snel met een drempelwaarde komen; alles wat daaronder blijft, heeft geen vergunning nodig. Dat voorkomt veel administratieve rompslomp.
  • Er moet snel een werkbaar handelingskader voor PFAS neergelegd worden waarmee gemeenten en bedrijven weer aan de slag kunnen.

De Hoop Terneuzen steunt de acties van Grond in Verzet tegen de afwachtende houding van de politiek in de PFAS- en de stikstofcrisis. Wij willen dat de politiek daadkracht toont, de crisis oplost en voorkomt dat honderden bedrijven in de problemen raken.