Betonspecie verduurzaamt!

11-08-2020

Beton speelt een belangrijke rol in onze duurzame samenleving en biedt vele mogelijkheden voor duurzaam bouwen.

Betonhuis Betonmortel presenteert haar vijfde duurzaamheidsverslag over de periode 2012 - 2017. Deze editie van het brancheverslag laat zien dat er op diverse vlakken vooruitgang is geboekt, zoals reductie van CO2-uitstoot en meer hergebruik van materialen.

Milieuprofiel van betonmortel meetbaar met nieuw online hulpmiddel

De online ontwerptool Groen Beton van Betonhuis maakt het mogelijk om zelf het milieuprofiel te bepalen van betonmortel en van betonproducten. De ontwerptool kan daarmee bijdragen aan het terugdringen van de milieubelasting van beton. De tool begeleidt u stap voor stap via diverse schermen bij het invullen van de specifieke gegevens, zoals mengselontwerp, transport, (constructief) ontwerp en uitvoering. Meer informatie over de ontwerptool vindt u hier.