Nieuwe geconsolideerde uitgave van NEN-EN 206 en NEN 8005

04-04-2018

Nederland heeft een nationale aanvullingsnorm (NEN 8005) gepupliceerd. De versie in 2014 bevatte enkele omissies en deze zijn eind 2017 aangepast. 

Bij de vertaling en consolidatie van NEN-EN 206:2014 en NEN 8005 in 2016 werd geconstateerd dat ook NEN 8005 op twee punten verduidelijking nodig had, te weten:

Op het gebied van gerecyclede toeslagmaterialen en kunstmatig vervaardigde toeslagmaterialen.

De invulling voor de k-waarde voor poederkoolvliegas die aan NEN-EN 450-1 voldoet.

Dit heeft geresulteerd in een nieuwe geconsolideerde uitgave van NEN-EN 206 en NEN 8005:2017, waarin de Europese norm plus wijzigingsblad en de Nederlandse invulling van de Europese norm met correctieblad zijn opgenomen.

Meer informatie vindt u op www.nen.nl.