Actueel

30-08-2018

Het keurmerk Beton Bewust / CSC geeft zekerheid voor de afnemers van betonmortel waarbij de  duurzame productie van betonmortel wordt gegarandeerd. 

24-07-2018

De sector Betonmortel van Betonhuis heeft nieuwe Life Cycle Assessment (LCA ) gegevens voor betonmortel opgesteld. Met deze gegevens kan aan de hand van rekenmodellen de milieuprestatie van gebouwen (MPG) worden vastgesteld. De nieuwe gegevens worden in de Nationale Milieudatabase (NMD) versie 2.2 opgenomen.

04-04-2018

Nederland heeft een nationale aanvullingsnorm (NEN 8005) gepupliceerd. De versie in 2014 bevatte enkele omissies en deze zijn eind 2017 aangepast. 

10-01-2018

De drie grootste spelers in de Nederlandse betonmarkt verenigen zich onder een nieuwe koepel: Betonhuis. De Bond van Fabrikanten van Betonproducten in Nederland, het Cement&BetonCentrum en de Vereniging van Ondernemingen van Betonmortel-fabrikanten in Nederland tekenden 1 december voor deze samenwerking.

30-11-2017

Duurzaam materiaalgebruik wordt steeds belangrijker. Zo komt er (nieuwe) wet- en regelgeving: met ingang van januari 2018 geldt een wettelijke grenswaarde aan de milieubelasting van de materialen van een bouwwerk, de MilieuPrestatie Gebouwen (MPG). VOBN werkte mee aan het handboek.