Actueel

10-09-2018

Het zal u niet ontgaan zijn dat afgelopen tijd de droogte en de daarmee gepaard gaande laagwaterstanden in de rivieren veelvuldig in het nieuws zijn geweest. Omdat onze betoncentrales qua aanvoer van grondstoffen nagenoeg geheel afhankelijk zijn van vervoer over water levert ons dit een aanzienlijke kostenpost op, schepen kunnen soms maar 1/3 van hun capaciteit aan lading vervoeren.

In goed overleg met onze leveranciers hebben we tot op heden de financiële consequenties beperkt kunnen houden. Echter door de aanhoudende laagwaterstanden zijn we genoodzaakt deze vanaf 10 september door te berekenen a € 2,30/m3 betonmortel.

30-08-2018

Het keurmerk Beton Bewust / CSC geeft zekerheid voor de afnemers van betonmortel waarbij de  duurzame productie van betonmortel wordt gegarandeerd. 

24-07-2018

De sector Betonmortel van Betonhuis heeft nieuwe Life Cycle Assessment (LCA ) gegevens voor betonmortel opgesteld. Met deze gegevens kan aan de hand van rekenmodellen de milieuprestatie van gebouwen (MPG) worden vastgesteld. De nieuwe gegevens worden in de Nationale Milieudatabase (NMD) versie 2.2 opgenomen.

04-04-2018

Nederland heeft een nationale aanvullingsnorm (NEN 8005) gepupliceerd. De versie in 2014 bevatte enkele omissies en deze zijn eind 2017 aangepast. 

10-01-2018

De drie grootste spelers in de Nederlandse betonmarkt verenigen zich onder een nieuwe koepel: Betonhuis. De Bond van Fabrikanten van Betonproducten in Nederland, het Cement&BetonCentrum en de Vereniging van Ondernemingen van Betonmortel-fabrikanten in Nederland tekenden 1 december voor deze samenwerking.